Equip

Andreu Mas-Colell, president
Eduard Vallory, director general
Òscar Gimeno, gerent
Àlex González, cap de Relacions Institucionals
Zoila Babot, cap de Comunicació i Marca
Albert Texidor, director de projecte
Maite Cobos, assessora tècnica

Josep Samitier, director general
David Badia, gerent
Julio Bafaluy, cap de Tecnologies de la Informació
Isabel Oliveira, responsable de core facilities
Xavier Trepat, investigador

Francesc Posas, director general
Margarida Corominas, gerent
Josep Queralt, cap d'Infraestructures i Serveis
Ramon Roca-Sastre, cap de Serveis de Tecnologies de la Informació
Goretti Mallorquí, responsable de Core Facilities
Ángel Nebreda, investigador

Luis Serrano, director
Joan Vives Tomas, director administratiu
Eugenia Silva Santiago, cap de Facility Management 
Yann Dublanche, cap d'Informàtica

Pablo Ordejón, director general
Lluís Bellafont, gerent
Gustavo Ceballos, cap de la Divisió de Suport a la Recerca
Margarita Navia, cap d’Estratègia
Javier Gonzálvez, cap de Tecnologies de la Informació
José Antonio Garrido, investigador

Salvador Carranza, director
Anna Pérez, gerent
Pilar Rodríguez, responsable de Comunicació

Eloísa del Pino, presidenta
Lluís Calvo, delegat del CSIC a Catalunya
Mari Carmen González, secretaria general d'Obres i Edificacions
Ricardo Herreruela, cap d'àrea de l'Oficina Tècnica d'Obres
Mari Carmen Hernández, tècnica de l'Oficina Tècnica d'Obres

Marta Labata, directora general
Anna Xicoy, sotsdirectora general d'Operacions
Xavier Pascual, director Divisió Serveis Tècnics a Barcelona
Mireia Coma, cap Unitat Projectes Serveis Tècnics
Clara Bergada, cap Àrea Projectes Serveis Tècnics

Jordi Camí, director general

Arcadi Navarro, director general

Oriol Amat, rector
Jaume Casals, antic rector (2013-2021)
Oriol Escardíbul, gerent
Jaume Badia, director general de la Fundació UPF
Francesc Subirada, director Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement
Josep Lluís Martí, comissionat per al Benestar Planetari
José García Montalvo, comissionat de Política Científica
Eulàlia Solé, cap del Gabinet del Rectorat
Josep Manuel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni
Antonio González, cap del Servei d'Infraestructures i Patrimoni
Santiago Lewin-Richter, cap de la Unitat de Contractació Administrativa
Isabel Millet, responsable de Gestió del Patrimoni
Àlex López, cap de la Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment
Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella
Manel Lozano, cap del Servei d'Informàtica
Ismael Pérez, cap de la Unitat d'Infraestructures i Seguretat TIC
Montserrat Vives, assessora de Projectes Normatius i Institucionals
Gerard Vall-llovera, responsable de l'Àmbit de Comunicació
Marc Permanyer, responsable de difusió i promoció. Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement
Laura Hernández, responsable suport administratiu. Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement

Maria Sisternas, directora
Albert Civit, gerent
Gonçal Marquès, director d'operacions
Elisabet Cirici, directora d'operacions
Esteve Trunas, director de l'Assessoria Jurídica
Carles Mas, coordinador de projectes

Despatxos d'advocats

Ramón García-Bragado, soci de Brugueras, Alcántara & García-Bragado
Clara Escudero, advocada de Brugueras, Alcántara & García-Bragado
Carles Mundó, soci de Vallbé advocats
Àngel Fernández, soci de Vallbé advocats

Despatxos d'arquitectura

Jorge Perea, soci de JPAM City makers
Samuel Llovet, soci de JPAM City makers
Fabrizio Barozzi, soci de Barozzi Veiga
Alberto Veiga, soci de Barozzi Veiga
Marta Grzadziel, arquitecta de Barozzi Veiga

Despatxos d'enginyeria

Sergio Herrero, enginyer de PCG Arquitectura e Ingeniería