La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una universitat pública, internacional i intensiva en recerca que, en només 30 anys, s’ha guanyat un lloc entre les millors universitats d’Europa: és la 16a. millor universitat jove del món (menys de 50 anys), segons el Times Higher Education Young University Rankings (2022).

El seu model es basa en una docència de qualitat i una investigació d’excel·lència amb projecció internacional. Actualment, la UPF compta amb 13.470 estudiants (des del grau fins al doctorat) i 1.283 professors.

A l'Antic Mercat del Peix, la UPF hi ubicarà el seu Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari, on desenvoluparà projectes interdisciplinaris en àmbits com la salut planetària, la ciència urbana, la intell·ligència artificial, la pèrdua de biodiversitat, els sistemes complexos i la ciència de dades, l'economia i la governança del canvi climàtic i el dret i la governança globals.

La UPF és una universitat fortament compromesa amb els actuals reptes globals, i treballa per millorar les condicions de vida de la nostra societat. Així, està entre les 200 universitats del món per millor impacte en relació amb l’acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, segons el Times Higher Education Impact Rankings (2021). En les classificacions sectorials, destaquen els resultats en els ODS vinculats a Igualtat de gènere (5a. del món); Indústria, innovació i infraestructures (9a. del món); Pau, justícia i institucions sòlides (16a. del món) i Aliances per assolir els objectius (17a. del món).

En aquest sentit, la Universitat ha posat en marxa una iniciativa estratègica per posicionar-se com a referència global en  la investigació i  la  innovació entorn  del nou  concepte de Benestar Planetari, entès com un objectiu integral del desenvolupament de la humanitat, basat en l'evidència que el benestar humà (en un sentit ampli) és fortament dependent del balanç ambiental i natural del planeta i de la solidesa i la legitimitat de les institucions polítiques, econòmiques, legals i culturals de la societat. La UPF vol donar resposta a aquesta situació amb un treball transversal i interdisciplinari, aportant solucions des dels diferents àmbits de coneixement de la Universitat: des de la salut, la biologia, la política i l’economia, fins a les humanitats, les enginyeries, el dret o la comunicació.

A l'Antic Mercat del Peix, la UPF hi ubicarà el seu Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari, que es convertirà en un punt de trobada de grups de recerca i innovació nacionals i internacionals que desenvoluparan projectes de col·laboració interdisciplinària en diferents àmbits com, per exemple, salut planetària, ciència urbana, intel·ligència artificial, pèrdua de biodiversitat, sistemes complexos i ciència de dades, economia i governança del canvi climàtic i dret i governança globals.