L’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) és un centre de recerca que treballa per comprendre els mecanismes evolutius que generen la biodiversitat i per promoure'n la conservació.

Fundat el 2008, l'IBE és un centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que reuneix més de 120 persones, distribuïdes en cinc programes científics per estudiar l'evolució amb un enfocament multidisciplinari.

L’IBE reunirà el seu personal investigador a la nova seu de l'Antic Mercat del Peix, on consolidarà i ampliarà el seu projecte de recerca en evolució i biodiversitat.

En el nou edifici de l'Antic Mercat del Peix, l'IBE reunirà el seu personal investigador -actualment repartit en dos centres- en una nova seu més àmplia que permetrà reforçar les seves línies de recerca, que són:

Descobrir vida

Contribuir a conèixer totes les formes de vida que han habitat el planeta, des del primer ancestre comú fins a les espècies actuals, mitjançant una aproximació integrativa combinant dades morfològiques, ecològiques i tècniques de darrera generació en genòmica.

Desxifrar l'evolució

Comprendre la història evolutiva dels éssers vius i identificar els processos evolutius i ecològics que els han modelat per millorar el futur de la vida al planeta.

Conservar la biodiversitat

Frenar la pèrdua massiva de biodiversitat amb recerca interdisciplinària de frontera als camps de la genòmica, l'ecologia i els sistemes complexos.

A la seva nova seu, l'IBE continuarà treballant per contribuir a tenir una societat informada i amb capacitat crítica i compromesa davant dels reptes globals, com ara la pèrdua massiva de biodiversitat, el canvi climàtic i l'emergència de les pandèmies.

 

 

Conservant Biodiversitat

Qui som?

Descobrint Vida

Qui som?

Desxifrant Evolució

Qui som?