El projecte de l'Antic Mercat del Peix consisteix en la creació d'un nou complex de recerca i innovació d’uns 45.000 m2.

Està promogut per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE CSIC-UPF). Compta amb el suport institucional del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. També hi participen la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Pasqual Maragall (FPM) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

L’espai, on actualment hi ha un aparcament públic a l’aire lliure, és propietat de l’Ajuntament de Barcelona i de la UPF. Té una superfície d’uns 7.500 m2, i el projecte arquitectònic preveu construir-hi tres nous edificis amb una edificabilitat total de més de 45.000 m2. Amb una inversió prevista de gairebé 104 M€, aquest nou hub de coneixement estarà plenament operatiu el 2026.

 

 

 

La Ciutadella del Coneixement

El projecte de l'Antic Mercat del Peix és una de les primeres actuacions de la Ciutadella del Coneixement, una iniciativa científica, cultural i urbanística que pretén convertir l'entorn del parc de la Ciutadella, al centre de Barcelona, en un node de coneixement urbà de referència del sud d'Europa.

És una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, que compta amb el suport del Govern d'Espanya.

A l’entorn del parc de la Ciutadella ja trobem una quarantena de prestigioses institucions, tant públiques com privades, de recerca, innovació, educació superior i cultura. La seva activitat comprèn un ampli ventall d’àmbits del coneixement: biologia i salut, biodiversitat, ciències socials o humanitats.

La Ciutadella del Coneixement vol atraure noves institucions nacionals i internacionals cap a aquesta zona, institucions reconegudes per la seva excel·lència en l'àmbit del benestar planetari, que se sumaran a la massa crítica existent per incrementar sinergies interinstitucionals i fomentar iniciatives interdisciplinàries.

Un projecte col·laboratiu

Imatge virtual del futur Mercat del Peix.

El projecte arquitectònic, ja redactat en la seva fase d’ordenació volumètrica, consta de quatre subprojectes perfectament sinèrgics entre ells, representats per quatre espais diferents:

  • Un nou edifici del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
  • Un nou edifici de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF)
  • Un nou edifici de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Un nou aparcament soterrani, construït i gestionat per l’empresa Barcelona Serveis Municipals (B:SM)

Per completar i enriquir el nou complex de recerca i innovació que es construirà a l'Antic Mercat del Peix es preveu instal·lar una intervenció artística en un lloc preferent i central del conjunt arquitectònic, que identifiqui aquest lloc com un espai icònic de la ciutat, que sigui un focus cultural del districte i que esdevingui un element de regeneració i d’interconnexió amb els punts de proximitat i el projecte de la Ciutadella del Coneixement.

 

 

Pressupost i calendari

La inversió prevista en la construcció dels edificis de l'Antic Mercat del Peix és d’uns 103,8 M€, segons la distribució següent:

Projecte Superfície construïda Inversió
Edifici del BIST 24.700 m2 54,9 M€*
Edifici de l'IBE 6.500 m2 11,5 M€*
Edifici de la UPF 7.300 m2 15,1 M€*
Aparcament soterrani 7.200 m2 22,3 M€

 

Les obres de l'Antic Mercat del Peix, que s’executaran en diverses fases, començaran el febrer del 2023 i es preveu que finalitzin a finals del 2025.

El plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'àrea de la Ciutadella, que ordena les parcel·les de l'espai de l'Antic Mercat del Peix, incorpora els tres centres de recerca que s'hi construiran i en defineix els usos i les característiques de l'edificació per garantir una ordenació amb excel·lència ambiental i sostenible.

* Xifra provisional, a l'espera de la futura licitació de l'edifici.

 

 

 

El nou edifici del BIST

Imatge virtual del nou edifici del BIST.

L’estudi barceloní Barozzi Veiga va guanyar el concurs internacional d’arquitectura que el BIST va convocar per dissenyar i construir el seu nou edifici, i al qual es van presentar 34 candidatures.

L’estudi guanyador va ser creat el 2004 a Barcelona per Fabrizzio Barozzi i Alberto Veiga i ha rebut, entre altres nombrosos guardons, el Premi Europeu d’Arquitectura Mies Van der Rohe de 2015 pel Szczecin Phillarmonic Hall (Polònia). El 2019 van rebre el premi Best Architects 20 i el Chicago Atheneum International Award pel Bündner Museum of Fine Arts de Chur (Suïssa). Altres edificis destacats realitzats per l’estudi que han rebut un ampli reconeixement internacional són el centre cultural Tanzhaus, de Zuric, o el Museu Cantonal de Belles Arts de Lausana. L’edifici del BIST serà el primer que l’equip Barozzi Veiga construeixi a Barcelona.

El nou edifici, que acollirà uns 900 investigadors i investigadores, reunirà grups de recerca de cinc dels set centres de la Comunitat BIST (IRB Barcelona, IBEC, ICN2, CRG i ICFO). Comptarà amb 20.600 m2 de sostre edificat, distribuïts en vuit plantes sobre rasant, dedicats a la recerca multidisciplinària en medicina de precisió. Les obres començaran a l’octubre del 2024.

 

Els nous edificis de la UPF i de l'IBE

Imatge virtual dels nous edificis de la UPF i de l'IBE

El jurat del concurs arquitectònic per als edificis de la UPF i l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) al complex de l'Antic Mercat del Peix ha proposat com a guanyadora la proposta presentada per l’equip format per l’estudi californià ZGF Architects i els despatxos barcelonins MIRAG i Double Twist.

El concurs preveu dos edificis. El primer d’aquests dos edificis, que serà el de la UPF, tindrà 7.300 metres quadrats en total i tres plantes d’alçada, i estarà dedicat a la recerca i la innovació per al benestar planetari. Aquest edifici pretén esdevenir, en el futur, un punt de trobada per a investigadors, provinents tant de les ciències experimentals com de les ciències socials i les humanitats, que desenvoluparan projectes interdisciplinaris en àmbits com la salut planetària, els sistemes complexos i la ciència de dades, la intel·ligència artificial, l’economia i la governança del canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat o el dret i la governança globals.

L’altre edifici, que tindrà 6.500 metres quadrats distribuïts en cinc plantes, acollirà la seu de l’Institut de Biologia Evolutiva, un centre de recerca mixt creat el 2008 per la UPF i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). L’IBE aplegarà tot el seu personal investigador a la nova seu de l'Antic Mercat del Peix, on consolidarà i ampliarà el seu projecte de recerca en evolució i biodiversitat, amb l’objectiu de consolidar-se com un centre de recerca de referència internacional.

Al concurs, convocat el juny del 2021, havien optat 41 equips de deu països diferents. L’alta concurrència i la qualitat dels equips presentats mostra l’interès que aquest singular projecte ha despertat dins del sector.

Aquest concurs també és un exemple de col·laboració entre administracions, des del moment que la licitació ha estat promoguda conjuntament pel CSIC i la UPF.

Un hub de serveis de mobilitat

Imatge virtual de l'aparcament B:SM "Ciutadella del Coneixement"

L'empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM) construirà i gestionarà a la planta -2 de l'Antic Mercat del Peix el nou aparcament B:SM "Ciutadella del Coneixement", que s’integrarà a la Xarxa d’Aparcaments B:SM que, en l’actualitat, en té 44 a disposició de la ciutadania.

Aquest aparcament, que es començarà a construir a principis del 2023, és el primer de tota la xarxa de B:SM que ha estat concebut en origen com a hub de serveis de mobilitat per integrar diferents solucions de mobilitat i serveis de valor afegit en un entorn accessible per a totes les persones usuàries.

Amb 7.000 metres quadrats de superfície, inclourà punts de la xarxa pública de recàrrega elèctrica Endolla Barcelona, la més àmplia de l’Estat espanyol. També s’hi podran trobar serveis de lloguer de vehicles compartits, un espai segur per deixar-hi bicicletes i vehicles de mobilitat personal, així com punts Click & Collect per a la recollida de compres en línia i un centre de microdistribució de mercaderies que facilitarà el repartiment de paqueteria a l’entorn. 

Un projecte arquitectònic regeneratiu

Tancament dels cicles materials

Els nous edificis que es construiran a l'Antic Mercat del Peix inclouran solucions integrades de gestió d'aigua, residus i energia, prioritzant el medi ambient, amb reducció de la demanda d'energia i de la petjada ecològica global, limitant la contaminació acústica i ambiental, i incidint en una mobilitat sostenible. L'objectiu és anar més enllà d'edificis sostenibles i aconseguir edificis regeneratius que serveixin de referència a futurs edificis d'una ciutat respectuosa amb el medi ambient i integrada en aquest.

Amb aquest propòsit, el projecte arquitectònic del conjunt de l'Antic Mercat del Peix preveu assolir el tancament dels cicles materials, és a dir, la reconversió dels residus en recursos, per tendir a l'autosuficiència.

Per assolir aquest objectiu, el projecte arquitectònic tindrà en compte l’ús de materials reciclats i reciclables, la generació limitada de residus, la minimització de la petjada econòmica dels edificis, la reducció de la demanda d'aigua i d’energia, i la introducció de sistemes bioclimàtics actius i passius.

L’ordenació volumètrica prevista de les unitats arquitectòniques que s'han de construir incorporarà criteris que permetran un millor comportament bioclimàtic aprofitant la il·luminació natural, afavorint la ventilació creuada i la dissipació de calor, incorporant vegetació que generi microclima favorable i tenint en compte l’efecte hivernacle.

 

Galeria fotogràfica

La contrucció dels l'edificis BIST i IBE (CSIC-UPF) a l'Antic Mercat del Peix està cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures de R+D.

Logotip Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

 

Logotip Catalunya 2030

Història de l'Antic Mercat del Peix