El projecte del Mercat del Peix consisteix en la creació d'un nou complex de recerca i innovació d’uns 45.000 m2.

Està promogut per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb la participació de tres socis estratègics, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Barcelona (UB), i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’espai, on actualment hi ha un aparcament públic a l’aire lliure, és propietat de l’Ajuntament de Barcelona i de la UPF. Té una superfície d’uns 7.500 m2i el projecte arquitectònic preveu construir-hi tres nous edificis amb una edificabilitat total de més de 45.000 m2. Amb una inversió prevista de gairebé 104 M€, aquest nou hub de coneixement entrarà en funcionament a finals del 2025.

La Ciutadella del Coneixement

El projecte del Mercat del Peix és una de les primeres actuacions de la Ciutadella del Coneixement, una iniciativa científica, cultural i urbanística que pretén convertir l'entorn del parc de la Ciutadella, al centre de Barcelona, en un node de coneixement urbà de referència del sud d'Europa. 

És una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. 

A l’entorn del parc de la Ciutadella ja trobem una quarantena de prestigioses institucions, tant públiques com privades, de recerca, innovació, educació superior i cultura. La seva activitat comprèn un ampli ventall d’àmbits del coneixement: biologia i salut, biodiversitat, ciències socials o humanitats.

La Ciutadella del Coneixement vol atraure noves institucions nacionals i internacionals cap a aquesta zona, institucions reconegudes per la seva excel·lència en l'àmbit del benestar planetari, que se sumaran a la massa crítica existent per incrementar sinergies interinstitucionals i fomentar iniciatives interdisciplinàries.

Un projecte col·laboratiu

Imatge virtual del futur Mercat del Peix.El projecte arquitectònic, ja redactat en la seva fase d’ordenació volumètrica, consta de quatre subprojectes perfectament sinèrgics entre ells, representats per quatre espais diferents:

  • Un nou edifici del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
  • Un nou edifici de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF)
  • Un nou edifici de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Un nou aparcament soterrani, construït i gestionat per l’empresa Barcelona Serveis Municipals (B:SM)

Per completar i enriquir el nou complex de recerca i innovació que es construirà al Mercat del Peix es preveu instal·lar una intervenció artística en un lloc preferent i central del conjunt arquitectònic, que identifiqui aquest lloc com un espai icònic de la ciutat, que sigui un focus cultural del districte i que esdevingui un element de regeneració i d’interconnexió amb els punts de proximitat i el projecte de la Ciutadella del Coneixement.

 

 

Pressupost i calendari

La inversió prevista en la construcció dels edificis del Mercat del Peix és d’uns 103,8 M€, segons la distribució següent:

Projecte Superfície construïda Inversió
Edifici del BIST 24.700 m2 54,9 M€*
Edifici de l'IBE 6.500 m2 11,5 M€*
Edifici de la UPF 7.300 m2 15,1 M€*
Aparcament soterrani 7.200 m2 22,3 M€

Les obres del Mercat del Peix, que s’executaran en diverses fases, començaran el novembre del 2022 i es preveu que finalitzin a finals del 2025.

El plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'àrea de la Ciutadella, que ordena les parcel·les de l'espai del Mercat del Peix, incorpora els tres centres de recerca que s'hi construiran i en defineix els usos i les característiques de l'edificació per garantir una ordenació amb excel·lència ambiental i sostenible.

* Xifra provisional, a l'espera de la futura licitació de l'edifici.

 

 

 

El nou edifici del BIST

Imatge virtual del nou edifici del BIST.L’estudi barceloní Barozzi Veiga va guanyar el concurs internacional d’arquitectura que el BIST va convocar per dissenyar i construir el seu nou edifici, i al qual es van presentar 34 candidatures.

L’estudi guanyador va ser creat el 2004 a Barcelona per Fabrizzio Barozzi i Alberto Veiga i ha rebut, entre altres nombrosos guardons, el Premi Europeu d’Arquitectura Mies Van der Rohe de 2015 pel Szczecin Phillarmonic Hall (Polònia). El 2019 van rebre el premi Best Architects 20 i el Chicago Atheneum International Award pel Bündner Museum of Fine Arts de Chur (Suïssa). Altres edificis destacats realitzats per l’estudi que han rebut un ampli reconeixement internacional són el centre cultural Tanzhaus, de Zuric, o el Museu Cantonal de Belles Arts de Lausana. L’edifici del BIST serà el primer que l’equip Barozzi Veiga construeixi a Barcelona.

El nou edifici, que acollirà uns 800 investigadors i una seixantena de grups de recerca de quatre centres del BIST (CRG, IBEC, ICN2 i IRB Barcelona), comptarà amb una superfície construïda de prop de 25.000 m2, distribuïts en diverses plantes i dedicats a la recerca multidisciplinària en biomedicina. Les obres començaran l'agost del 2024.

 

Els nous edificis de la UPF i de l'IBE

El Mercat del Peix tindrà un gran espai públic obert a la ciutadania.D’acord amb el dictamen del jurat del concurs arquitectònic convocat per projectar els edificis de recerca de la UPF i de l’IBE -institut mixt del CSIC i la UPF- al Mercat del Peix, la relació d’equips seleccionats per competir, en una segona volta, per dissenyar i dirigir les obres de construcció d’aquests nous edificis són:

  • El despatx gironí Camps Felip Arquitecturia i l’estudi irlandès Allies & Morrison, Ltd

  • L’estudi japonès Kengo Kuma & Associates i BCQ Arquitectura Barcelona

  • La unió temporal dels despatxos barcelonins miba architects i DATAAE

  • El despatx madrileny Moneo Brock, associat amb els despatxos catalans BAAS i Casa Solo Arquitectos

  • L’equip constituït per l’estudi californià ZGF Architects i els despatxos barcelonins MIRAG i Double Twist

La redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres del conjunt, format pels dos edificis i la urbanització de l’entorn, recauran sobre el guanyador d’un concurs a dues voltes. Un jurat especialista i pluridisciplinari avaluarà les propostes que s’hi presentin. i el setembre del 2022 seleccionarà el projecte guanyador d’entre els cinc finalistes.

Al concurs, convocat el juny del 2021, havien optat 41 equips de deu països diferents. L’alta concurrència i la qualitat dels equips presentats mostra l’interès que aquest singular projecte ha despertat dins del sector.  

Aquest concurs també és un exemple de col·laboració entre administracions, des del moment que la licitació ha estat promoguda conjuntament pel CSIC i la UPF.

Un hub de serveis de mobilitat

Aparcament BSM Mercat de Sant Antoni.

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM) construirà i gestionarà a la planta -2 del Mercat del Peix un nou aparcament, "Ciutadella del Coneixement - Zoo", que s’integrarà a la Xarxa d’Aparcaments B:SM que, en l’actualitat, en té 45 a disposició de la ciutadania.

Aquest aparcament, que es començarà a contruir el setembre del 2022, està concebut com un hub de serveis de mobilitat des del compromís de B:SM per contribuir a la millora de la mobilitat de Barcelona a partir de solucions sostenibles, saludables, eficients, connectades i compartides que responen als nous patrons de consum.

En concret, el nou hub de mobilitat de l’entorn de la Ciutadella del Coneixement comptarà amb quasi set mil metres quadrats per oferir solucions a les noves necessitats de la mobilitat urbana, per fer d’aquest equipament una peça clau del seu ordenament. Així, oferirà places per al servei d’estacionament per a cotxes i motocicletes amb modalitats que afavoreixin l’ús flexible i optimitzat de l’espai disponible; places amb servei d’electromobilitat proporcionat per Endolla Barcelona, la primera xarxa pública de l’Estat; un ampli espai d’ús exclusiu per als usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal; serveis Click&Collect per recollir i retornar paqueteria a partir de consignes segures i automatitzades 24/7, operades per diferents marques; serveis de Carsharing proporcionats per flotes de vehicles de diversos operadors; i servei de Delivery Station Points gestionats per operadors de microdistribució d’última milla.

Un projecte arquitectònic regeneratiu

Tancament dels cicles materials

Els nous edificis que es construiran al Mercat del Peix inclouran solucions integrades de gestió d'aigua, residus i energia, prioritzant el medi ambient, amb reducció de la demanda d'energia i de la petjada ecològica global, limitant la contaminació acústica i ambiental, i incidint en una mobilitat sostenible. L'objectiu és anar més enllà d'edificis sostenibles i aconseguir edificis regeneratius que serveixin de referència a futurs edificis d'una ciutat respectuosa amb el medi ambient i integrada en aquest.

Amb aquest propòsit, el projecte arquitectònic del conjunt del Mercat del Peix preveu assolir el tancament dels cicles materials, és a dir, la reconversió dels residus en recursos, per tendir a l'autosuficiència.

Per assolir aquest objectiu, el projecte arquitectònic tindrà en compte l’ús de materials reciclats i reciclables, la generació limitada de residus, la minimització de la petjada econòmica dels edificis, la reducció de la demanda d'aigua i d’energia, i la introducció de sistemes bioclimàtics actius i passius.

L’ordenació volumètrica prevista de les unitats arquitectòniques que s'han de construir incorporarà criteris que permetran un millor comportament bioclimàtic aprofitant la il·luminació natural, afavorint la ventilació creuada i la dissipació de calor, incorporant vegetació que generi microclima favorable i tenint en compte l’efecte hivernacle.

 

La contrucció dels l'edificis BIST i IBE (CSIC-UPF) al Mercat del Peix està cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures de R+D.

Logotip Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

 

Logotip Catalunya 2030  

Història de l'Antic Mercat del Peix